Dokumenty do pobrania:

pfd

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

PROCEDURA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM