„… Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju…”.

Dawid Lewis

 

KONCEPCJA PRACY

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W PRZEDSZKOLU NR 214

NA ROK 2018/2019

 

Zajmujemy się działalnością wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, którą obejmujemy dzieci z Bemowa i całej Warszawy. Naszym najważniejszym celem jest stworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju powierzonych nam dzieci oraz otoczenie ich atmosferą ciepła i życzliwości.

W naszym przedszkolu bawi się 391 dzieci w szesnastu grupach wiekowych od 3 do 6 lat.

Wszystkim zapewniamy troskliwą opiekę w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Nasze Przedszkole to miejsce przyjazne każdemu dziecku. W wychowaniu stawiamy na podmiotowość, koncentrujemy się na jednostce i jej indywidualnych potrzebach, dbamy o to, aby dziecko miało szansę poznać siebie, swoje możliwości, nauczyć się wiary we własne siły, zawsze osiągać sukces.

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki kompetentnej i wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz personelowi, który kocha dzieci.

 

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

 1. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju w procesie dydaktyczno – wychowawczym - podmiotowe traktowanie
  1. Indywidualizacja procesów dydaktyczno-wychowawczych
  2. Wypracowanie jednolitego i spójnego systemu oddziaływań – rodzic – dziecko – nauczyciel - specjalista
  3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
  4. Opracowanie Kodeksów Przedszkolaka
  5. Stawianie oczekiwań na miarę możliwości dziecka
  6. Udzielanie wsparcia dzieciom: z specyficznymi problemami i dzieciom zdolnym
  7. Nauczyciel partnerem i przewodnikiem – podąża za dzieckiem
  8. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi: metoda projektów badawczych, zabawy badawcze, eksperymenty, zabawy twórcze
  9. Opracowanie i realizacja programów własnych i innowacji takich jak: Program adaptacyjny pt. „Z uśmiechem do przedszkola”, innowacja pedagogiczna „Podróże małe i duże”, innowacja pedagogiczna „Chodź, pomaluj mój świat”, program własny „Eksperymenty i zabawy badawcze”,
  10. Aktywny udział w ogólnopolskim programie „Czytające przedszkola” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
  11. Modyfikowanie i realizowanie przez grono pedagogiczne Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Przedszkola
  12. Zapewnienie bogatej i różnorodnej bazy pomocy dydaktycznych: tablica multimedialna, pomoce matematyczne, do zajęć przyrodniczych , twórczych i badawczych
  13. Współpraca nauczycieli podczas planowania i realizacji procesów edukacyjnych; dokonywanie ewaluacji pracy własnej, wdrażanie wspólnie wypracowanych wniosków
  14. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznych w celu wyciągnięcia wniosków, będących punktem wyjścia do podjęcia decyzji, które mają się przyczynić do doskonalenia jakości pracy przedszkola
  15. Doskonalenie nauczycieli poprzez różnorodne formy oraz owocną współpracę grona pedagogicznego.
 1. Przedszkole miejscem otwartym dla rodziców
  1. Poznawanie oczekiwań rodziców
  2. Uwzględnianie potrzeb i propozycji rodziców w pracy przedszkola; opracowywanie projektu współpracy z rodzicami
  3. Aktywne włączanie rodziców w działalność przedszkola
  4. Stała współpraca rodzic – dziecko – specjalista (logopeda, psycholog, nauczyciel)
  5. Założenie teatru rodzicielskiego
  6. Organizacja imprez przedszkolnych
  7. Prowadzenie zajęcia otwartych dla Rodziców
  8. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych zgodnie z programem własnym „Z uśmiechem do przedszkola”
  9. Organizacja przedsięwzięcia „Noc w przedszkolu”
 1. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia u dzieci
  1. Realizacja innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty w warszawie
  2. Współpraca z Zakładem Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
  3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących wpływu działań twórczych na rozwój dziecka i nauczyciela
  4. Wspieranie i motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego z zakresu twórczych metod pracy
  5. Promowanie w środowisku lokalnym korzyści wynikających z prowadzenia innowacji pedagogicznych
 1. „Angielski na co dzień” – projekt: inwestycja w rozwój dziecka cel; dążenie do dwujęzyczności
  1. Codzienne prowadzenie zajęcia w formie zabaw z zakresu języka angielskiego
  2. Wsparcie zajęć poprzez zajęcia dodatkowe 2 x w tygodniu
  3. Prezentacja umiejętności dzieci w czasie zajęć dla rodziców, zajęć modelowych dla nauczycieli warszawskich przedszkoli
  4. Prezentacja efektów nauczania – pokazy, prezentacje, prace dzieci
 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
  1. Klub Twórczego Nauczyciela – organizacja i prowadzenie spotkań dla nauczycieli przedszkoli warszawskich – prezentowanie osiągnięć przedszkola, metod pracy z dziećmi i pomocy dydaktycznych, dzielenie się doświadczeniem
  2. Dzielenie się wiedzą: dyrektor - wicedyrektor – nauczyciele, opiekun-stażysta, nauczyciel – specjaliści, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – środowisko lokalne
  3. Motywowanie nauczycieli do samodoskonalenia , zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  4. Współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno—Społecznym i Szkoleń ul Stara 4, 00 -231 Warszawa – prezentowanie efektów działalności Klubu Twórczego Nauczyciela poprzez prezentację multimedialną dla nauczycieli ze Śląska
 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
  1. Zdrowe żywienie z wykluczeniem konserwantów
  2. Zapewnienie stałego dostępu dzieci do wody
  3. Realizacja programu ekologicznego m.st. Warszawy pt. „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych miasta stołecznego Warszawy”
  4. Udział w akcjach i projektach międzynarodowych i ogólnopolskich:

-  Mały Dietetyk – warsztaty żywieniowe dla dzieci - kształtowanie świadomości żywieniowej

- „Kubusiowi przyjaciele przyrody” – ogólnopolski program edukacyjny przedszkoli organizowany przez markę Kubuś

- „Mamo, tato, wolę wodę” –program edukacyjny zainicjowany przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.  

 1. Prowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci – robienie sałatek, soków, pieczenie ciasteczek owsianych
 2. Zatrudnienie pielęgniarki
 3. Współpraca ze specjalistami – prowadzenie badań ortopedycznych, ortodontycznych, przeglądy stomatologiczne
 4. Doposażenie ogrodów i sali gimnastycznej w zabawki i sprzęt sprzyjający aktywności fizycznej dzieci
 1. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
  1. Współpraca z partnerami :

- Szkoła Podstawowa nr 316 im. A. Lindgren ul Szobera 1/3 w Warszawie

- Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

- Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

-  Telewizja Kablowa  „Górczewska" ul. Witolda Doroszewskiego 4,  Warszawa  Bemowo

 - Przedszkola  z  Dzielnicy Warszawa Bemowo

- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa

- Koordynator Miejskiego Programu Ekologicznego dla Dzielnicy Warszawy Bemowo „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych miasta stołecznego Warszawy”

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

- Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży ul Konarskiego 5, 01-355 Warszawa

- Czytelnia Naukowa nr XVII  01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 17

- Wyższe uczelnie kształcące przyszłych nauczycieli – w zakresie praktyk studenckich, kierowniczych i badań naukowych

b) Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska lokalnego:

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 ul. Powstańców Śląskich 67, 01-355 Warszawa
- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa

- Straż Miejska m. st. Warszawy ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa

c) Zapraszanie przedstawicieli organizacji i fundacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci
d) Systematyczne prowadzenie strony internetowej www.p214.pl