Lektor języka angielskiego

Małgorzata Rosik

Ukończyła Edukację Początkową i Medialną na Uniwersytecie Warszawskim.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej.

Ukończyła kurs kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego