Podobny obraz

 „Mały  Miś w świecie wielkiej literatury” to międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w grupie dzieci czteroletnich "Misie".

 

 

Pomysłodawczynią i  autorką jest pani Aneta Konefał – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy m.in.: z przedszkolami. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Dzięki realizacji zadań zawartych w projekcie :

 • tworzone są warunki do różnorodnej aktywności przedszkolaków;
 • za pośrednictwem literatury przekazywane są dzieciom wartości moralne;
 • dzieci zostają wprowadzone w świat literatury, wyrabiają właściwe nawyki czytelnicze, uświadamiają sobie dużą rolę czytania w życiu;
 • dzięki piosenkom, zabawom plastycznym i tanecznym budzone jest wśród przedszkolaków zaciekawienie różnorodną literaturą;
 • rozwijana jest samodzielność, innowacyjność i kreatywność;
 • rozwijane są kompetencje cyfrowe dzieci i nauczycieli;
 • kształtowane są postawy patriotyczne;
 • dorośli zachęcani są do głośnego czytania dzieciom.

  Projekt składa się z sześciu modułów:

 • Mały Miś –czytające Przedszkolaki ( wersja przedszkolna i domowa)

 • Mały Miś uczy samodzielności

 • 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!

 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem

 • Kuferek Kreatywności Małego Misia

 • Misiowe aktywności sportowe

  Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia  – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury, któremu dzieci wspólnie nadadzą imię. Moduły realizowane będą  w przedszkolu w czasie zajęć popołudniowych.