A02

                       jak "artysta"

 

W średniowieczu książki były bogato ilustrowane. Każdą nową stronę rozpoczynała ozdobna litera-inicjał. Książki rękopiśmienne z okresu średniowiecza zdobione były prawdziwym srebrem i złotem oraz kamieniami szlachetnymi. Dlatego cena ich była bardzo wysoka.

Bogato zdobione książki przyciągają nie tylko swym pięknem

i różnorodnością.

Dają, także wyobrażenie o życiu, sposobie myślenia i dążeniach artystycznych w dawno minionych epokach.

Postanowiliśmy przenieść się do okresu średniowiecza i wykonaliśmy zdobienia do litery „a”

Celem zajęć było przede wszystkim pokazanie dzieciom, iż każdy może być artystą oraz zapoznanie dzieci z pojęciem inicjał i historią pisma z okresu średniowiecza.

 

inno111

inno110

inno101

inno102

inno103

inno104

inno105

inno106

inno107

inno108

inno109

 

 

 

 

​​​​​​​​​​