Kolejne zajęcia z innowacji poświęcone zostały gatunkowi malarskiemu

– martwa natura.

Obejmuje on kompozycje, zwykle malarskie lub rysunkowe, składające się

ze stosunkowo niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych

przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno-estetycznych

lub symbolicznych.

Mieliśmy przyjemność gościć na nich Pana Filipa, studenta ASP, który

opowiedział nam o tym gatunku malarskim.

Elementem naszej martwej natury były owoce ułożone na stoliku.

Pan Filip wyjaśnił jak należy prawidłowo naszkicować rysunek, następnie wykonał dla nas pokazowy szkic.

Po tak interesującym wprowadzeniu każde dziecko zrobiło swoją pracę.

 

inno510

inno504

inno508

inno509

inno507

inno506

inno505

inno511

 

inno503

inno502

inno501