ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia. 

 

nck 1

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze "sztuką budowania".

Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji  budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

Cele jakie stawia przed sobą program to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Archi-przygody otrzymały patronat: Stowarzyszenia Architektów PolskichIzby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.

W naszym przedszkolu 10- tygodniowym programem została objęta grupa 4-latków "Zajączki".

IMG 4309

 

 

Zajęcia pierwsze- ja i moje otoczenie

Zajęcia drugie- skala i proporcje

Zajęcia trzecie- modele przestrzenne

Zajęcia czwarte- ciepło, zimno? Moje kolory

Zajęcia piąte-konstrukcje 

Zajęcia szóste- schronienie 

Zajęcia siódme- przewodnik po mojej okolicy 

Zajęcia ósme- dom i ogród