Pobyt dziecka w przedszkolu
w godzinach 6:30 - 17:30 jest bezpłatny.

***

W skład opłaty wchodzą:

- żywienie - 10 PLN dziennie

- Rada Rodziców - według deklaracji
- średnio 50 PLN miesięcznie

- pielęgniarka - zatrudniona na wniosek Rady Rodziców
- 8 PLN miesięcznie

***

- zajęcia z lektorem języka angielskiego (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

- zajęcia umuzykalniajace (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

 


Opłaty za przedszkole należy uiszczać
do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Wybrane dni są podawane
na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Opłaty za wyżywienie
wnoszone są w przedszkolu oraz na konto bankowe.

 

Opłaty za żywienie nr konta 04 1030 1508 0000 0005 5049 9053

 


 Zajęcia dodatkowe
są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

 

 

 

Zajęcia rytmiczne
dwa razy w tygodniu prowadzi

pani Grażyna Czerniawska.

 


Zajęcia z języka angielskiego,
dwa razy w tygodniu,
prowadzi

mgr Małgorzata Rosik


 

 

 

 

RAMOWY ROZŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 LETNICH

 

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci:

 • ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)
 • praca indywidualna z dziećmi
 • prace porządkowe w sali,

8.00 – 8.20

 • zabawy swobodne, tematyczne według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

8.30 – 9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 9.15

Mycie zębów

9.15 – 10.15

Zajęcia edukacyjnew sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych  i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Ponadprogramowo  zabawy z językiem angielskim

10.15 – 10.30

Przygotowania do wyjścia do ogrodu:

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

10.30 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu:

 • gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela
 • zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,
 •  spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
 • zachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 • w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.30 – 11.45

 • Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni.
 • Przygotowanie dzieci do pierwszego dania obiadowego: wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.45 – 12.00

Pierwsze danie obiadowe - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00 – 12.30

 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy swobodne według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

12.30 – 13.20

 • zabawy organizowane przez nauczyciela
 • praca indywidualna
 • zabawy inspirowane pomysłami dzieci

13.20 - 13.30

 • przygotowanie do 2-go dania obiadowego – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

13.30 – 14.00

Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia

14.00 - 14.15

Mycie zębów

15.00 - 15.15

Podwieczorek

14.15 – 17.30

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia
 • prace porządkowe.

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 LETNICH

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci:

 • ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)
 • praca indywidualna z dziećmi
 • prace porządkowe w sali,

8.00 – 8.20

 • zabawy swobodne, tematyczne według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

8.30 – 9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 9.15

Mycie zębów

9.15 – 10.15

Zajęcia edukacyjnew sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych  i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Ponadprogramowo  zabawy z językiem angielskim

10.15 – 10.30

Przygotowania do wyjścia do ogrodu:

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

10.30 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu:

 • gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela
 • zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,
 •  spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
 • zachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 • w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.30 – 11.45

 • Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni.
 • Przygotowanie dzieci do pierwszego dania obiadowego: wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.45 – 12.00

Pierwsze danie obiadowe - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00 – 12.30

 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy swobodne według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

12.30 – 13.20

 • zabawy organizowane przez nauczyciela
 • praca indywidualna
 • zabawy inspirowane pomysłami dzieci

13.20 - 13.30

 • przygotowanie do 2-go dania obiadowego – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

13.30 – 14.00

Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia

14.00 - 14.15

Mycie zębów

15.00 - 15.15

Podwieczorek

14.15 – 17.30

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia
 • prace porządkowe.

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zrozumiałem