pi

3 września rozpoczął się międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała", który jest związany z wyjątkowym świętem Polaków- 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Cele ogólne:

Kształtowanie postaw politycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.

Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

Cele szczegółowe:

Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Cieszymy się, że nasze przedszkole również może uczestniczyć w tym projekcie,

który również jest zgodny z naszą innowacją pedgogiczną "Podróże małe i duże"