polska w obiektywie

 

W październiku w ramach realizacji w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej "Podróże małe i duże" oraz międzynarodowego projektu "Piękna Nasza Polska Cała" zaprosiliśmy rodziców i dzieci do udziału w konkursie plastyczno- fotograficznym pt. "Polska w obiektywie".

 

Celem konkursu było:

  • kształtowanie postaw patriotycznych poprzez ukazywanie piękna Polskiej przyrody, krajobrazów i architektury oraz miejsc historycznych
  • integrowanie dzieci i rodziców ze środowiskiem przedszkolnym
  • rozwijanie kreatywności i twórczości plastycznych

W dniu finału konkursu 22 października wszystkie zgłoszone prace zostały powieszone w galerii prac plastycznych, a dzieci otrzymały dyplomy pamiątkowe.

1 2

3 4

5 6

7 8

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy zawspólną zabawę.