s

Od połowy października dzieci z grupy "Kotków"  przygotowywały się do obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości

 

w ramach realizacji projektów:

"Międzynarodowego Projeku "Piękna Nasza Polska Cała"

Projektu e Twinning "Mały Patriota"

Innowacji pedagogicznej "Podróże małe i duże"

 

Celem działań było:

- poszerzanie wiadomości na temat historii Polski

- poznawanie lokalnej historii

- kształtowanie postaw patriotycznych

rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

- poznanie legend polskich

- poznanie zabaw i tańcy ludowych

- rozwijanie poczucia estetyki i dostarczanie bogatych przeżyć artystycznych

 

W ramach podjętych działań dzieci opanowały na pamięć wiersz Czesława Janczarskiego "Barwy ojczyste" oraz hymn Polski- Mazurka Dąbrowskiego (pierwsze dwie zwrotki z refrenami).

 

 6

7

Poznały symbole narodowe i wykonały prace plastyczne: 

"Godło Polski"

"Flaga Polski"

1

23

Wykonały kotyliony

5

4