W kwietniu w ramach udziału w międzynarodowym programie "Piękna nasza Polska cała" przedszkolaki wykonały własnoręcznie kartki wielkanocne dla Powstańców, które zostały wysłane do Fundacji Rosa.

Dzieci kultywowały tradycje wielkanocne oraz kształtowały postawy patriotyczne oraz postawy szacunku dla osób starszych, bohaterów wojennych walczących o wolną Polskę.

1

5

6