W pażdzierniku dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w akcji "BohaterOn".

Dzieci podczas udziału w akcji poznały na miarę swoich możliwości historię Polski okresu II Wojny Światowej. 

Kształtowały postawy patriotyczne i obywatelski, a także szacunku wobec osób starszych.

Dzieci wykonały kartki dla Powstańców, w którcyh dziękowały za Ich miłość do ojczyzny i walkę o wolną Polską, w której teraz mogą dorastać.

1

2