Realizując innowację Podróże małe i duże”

 

 

w czasie pobyt na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach dzieci z grupy „Zajączki” mogły w ciszy, zadumie, posłuchać opowieści wychowawcy na temat przeszłości naszej ojczyzny. Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 na cmentarzu chowano poległych żołnierzy, często ofiary bombardowań lotniczych. Cmentarz stał się tradycyjnym miejscem pochówków wojskowych zmarłych w czasie pokoju oraz członków ich rodzin, jak również spoczęli w nim uczestnicy powstań. Spacerując alejkami dzieci wśród nowych grobów i grobowców dostrzegły stare, zabytkowe pomniki. Zobaczyliśmy pomnik „Chwała Lotnikom Polskim”, groby żołnierzy poległych podczas wojny polsko- bolszewickiej.

W przedszkolu uczymy dzieci okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, pokazujemy także,jak ważne jest zachowanie o nich pamięci.

Była ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

cmentarzwojskowyzajaczki05

cmentarzwojskowyzajaczki07

cmentarzwojskowyzajaczki14

cmentarzwojskowyzajaczki17

cmentarzwojskowyzajaczki18

cmentarzwojskowyzajaczki19