mo

W dniu 20 listopada  obchodziliśmy w grupie "Kotków" Dzień Mody Polskiej

 

w ramach realizacji:

 

Międzynarodowego Projektu "Piękna Nasza Polska Cała"

Projetu eTwinnning "Mały Patriota"

Innowacji Pedagogicznej "Podróże małe i duże"

Dzieci wraz z rodzicami przygotowały stroje narodowe oraz stroje ludowe,

w których przedszkolaki wystąpiły podczas grupowego pokzu mody polskiej.

W ten sposób dzieci poszerzały wiadomości o ubiorach pochodzących z różych obszarów Polski,

a także utrwalały barwy narodowe i kształtowały poczucie tożsamości narodowej.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9