kol

8 stycznia dzieci z grupy "Kaczuszek" w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Podróże małe i duże"

odwiedziły dzieci z młodszych grup, aby przybliżyć im tradyję kolędowania.

"Kaczuszki" jak na kolędników przystało były przebrane w różne stroje.

Dzieci z pozostałych grup poznały polską tradycję i zwyczaj związany z odwiedzinami kolędników w Nowym Roku,

które symbolizowały pomyślność dla danego domostwa.

kolędnicy