Dnia 23 października w naszym przedszkolu odbyło się kolejne spotkanie dla nauczycieli z cyklu warsztatów Klubu Twórczego Nauczyciela.

 

 

W pierwszej części zwrócono uwagę na podstawę programową wychowania przedszkolnego, a w szczególności poznawczy obszar rozwoju dziecka. Warsztaty objęły również tematykę wprowadzania litery, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się oraz metodę
B. Rocławskiego „Glottodydaktyka” przygotowującą dzieci do nauki czytania i pisania.

wycieczka do planetarium001

wycieczka do planetarium002

wycieczka do planetarium003

wycieczka do planetarium004

wycieczka do planetarium005

wycieczka do planetarium007